Jавнa набавкa угоститељских услуга за потребе спровођења манифестације ,,Опленачка берба 2015"

20.08.2015

Обавештење о закљученом уговору 

17.08.2015

 Одлука о додели уговора

--

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Jавнa набавкa услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме, услуге рекламе и оглашавања манифестације ,,Опленачка берба 2015.г.,, са услугом музичких и сценских програма и извршном продукцијом за спровођење манифестације.

 

27.08.2015

Обавештење о закљученом уговору 

12.08.2015

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

11.08.2015

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

--

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Језик / Language

Питања и одговори за понуђаче

ЈН ОП 266-1-1/33

 04.08.2015 -  

 05.08.2015 -  

 07.08.2015 -  

 10.08.2015 -  

 12.08.2015 -  

 14.08.2015 -