• Usluge iznajmljivanja opreme za sprovodjenje manifestacije i vatrometa - preuzmite
  • Promotivni materijal sa uslugom štampanja - preuzmite

    Usluge izdavanja obroka za radnike koji učestvuju u sprovođenju manifestacije - preuzmite

    Reklame, informisanja i oglašavanja manifestacije - preuzmite
 

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge reklame, informisanja i oglasavanja manifestacije ,,Oplenacka berba 2013.,, sa uslugom organizacije zabavno-muzickih sadrzaja

 

Raspoloživi dokumenti:


Poziv


 

 Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluge izdavanja obroka za radnike koji učestvuju u sprovođenju manifestacije ,,Oplenačka berba 2013. god,, i učesnike kulturno-umetničkog programa.


Raspoloživi dokumenti:


Poziv


 

 Konkursna dokumentacija

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku promotivnog materijala sa uslugom stampanja za sprovodjenje manifestacije ,,Oplenacka berba 2013.,,

 

 

Poziv


 

Konkursna dokumentacija


Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku, usluge iznajmljivanja opreme za sprovodjenje manifestacije ,,Oplenacka berba 2013.,, i vatrometa

 

Raspoloživi dokumenti:


Poziv


 

Konkursna dokumentacija

Језик / Language